Наименование товара Спецификация Ед.изм. Цена реализации
1 Каталог Д 442-50   шт. 
2 Каталог ДТ-75 Волгоград   шт. 
3 Каталог К-700   шт. 
4 Каталог Т-4 Стар. обр   шт. 
5 Каталог Т-4А ,Т-4.02   шт. 
6 Каталог ТТ4 Стар.обр.   шт. 
7 Каталог ТТ4М   шт. 
8 Каталог А 41   шт. 
9 Каталог А-01М,А-41   шт. 
10 Каталог А01М   шт. 
11 Техническое описание и инструкция по эксплуатации К700 А,К701  шт. 

<> <>